Poszerzaj ofertę,
ułatwiaj sobie zadania

Dast ułatwia współpracę z przedsiębiorcami. Z jednej strony ułatwiamy pracę firmom, z drugiej uwalniamy czas księgowym. Zaoferuj swoim klientom takie usługi jak:

Większe zarobki z obecnych klientów

Tworzymy biurom rachunkowym i księgowym warunki, w których mogą się pre-zentować dokładnie tak, jak tego oczekują przedsiębiorcy. Dzięki czemu wyge-nerujesz dodatkowy dochód bez angażowania swojego czasu.

archiwizacja dokumentów

Wsparcie merytoryczne i techniczne

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Nasi eksperci podatkowi są gotowi roz-wiać wątpliwości w każdym trudnym, indywidualnym przypadku księgowym.

Sprawdź jak ułatwiamy pracę