Fundusze Europejskie

Vital Trading Sp. z o .o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
UMOWA O POWIERZENIE GRANTU nr 5/FWI-C19/2021/167/UPG/1249

FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO COVID-19 
w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikacje dziatalnosci poprzez wprowadzenie nowych produktów / usług lub wprowadzenie nowej produkcji / świadczenia usług dla przedsiębiorców dotknietych COVID-19. 

Dofinansowanie projektu z UE: 20550,12 zł